Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Khang 02837010089 Mr Khang
Ms Huyền 02437197139 Ms Huyền
0945332980
0989310979
0902303733
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 39
   Truy cập trong ngày : 0
   Tổng số truy cập : 8336744
Ổ cắm phích cắm công nghiệp sockets PCE
Bộ tủ điện phân phối NDB313
Bộ tủ điện phân phối NDB313

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 442.500 VNĐ

Giá cũ: 590.000 VNĐ

- 25%
Bộ tủ điện phân phối NDB313-232
Bộ tủ điện phân phối NDB313-232

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 656.250 VNĐ

Giá cũ: 875.000 VNĐ

- 25%
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng nghiêng PCE F435-6FC
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng nghiêng PCE F435-6FC

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 532.500 VNĐ

Giá cũ: 710.000 VNĐ

- 25%
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng nghiêng PCE F434-6FC
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng nghiêng PCE F434-6FC

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 498.750 VNĐ

Giá cũ: 665.000 VNĐ

- 25%
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng nghiêng PCE F433-6FC
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng nghiêng PCE F433-6FC

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 465.000 VNĐ

Giá cũ: 620.000 VNĐ

- 25%
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng nghiêng PCE F433-6
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng nghiêng PCE F433-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 465.000 VNĐ

Giá cũ: 620.000 VNĐ

- 25%
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng nghiêng PCE F4252-6F78
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng nghiêng PCE F4252-6F78

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 337.500 VNĐ

Giá cũ: 450.000 VNĐ

- 25%
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng nghiêng PCE F4232-6F78
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng nghiêng PCE F4232-6F78

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 307.500 VNĐ

Giá cũ: 410.000 VNĐ

- 25%
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng nghiêng PCE F4152-6F78
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng nghiêng PCE F4152-6F78

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 206.250 VNĐ

Giá cũ: 275.000 VNĐ

- 25%
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng nghiêng PCE F4142-6F78
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng nghiêng PCE F4142-6F78

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 198.750 VNĐ

Giá cũ: 265.000 VNĐ

- 25%
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng nghiêng PCE F4132-6F78
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng nghiêng PCE F4132-6F78

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 176.250 VNĐ

Giá cũ: 235.000 VNĐ

- 25%
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng thẳng PCE F335-6
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng thẳng PCE F335-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 532.500 VNĐ

Giá cũ: 710.000 VNĐ

- 25%
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng thẳng PCE F334-6
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng thẳng PCE F334-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 498.750 VNĐ

Giá cũ: 665.000 VNĐ

- 25%
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng thẳng PCE F333-6
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng thẳng PCE F333-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 442.500 VNĐ

Giá cũ: 590.000 VNĐ

- 25%
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng thẳng PCE F3152-6
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng thẳng PCE F3152-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 300.000 VNĐ

Giá cũ: 400.000 VNĐ

- 25%
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng thẳng PCE F3142-6
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng thẳng PCE F3142-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 281.250 VNĐ

Giá cũ: 375.000 VNĐ

- 25%
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng thẳng PCE F3132-6
Ổ cắm gắn âm kín nước dạng thẳng PCE F3132-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 243.750 VNĐ

Giá cũ: 325.000 VNĐ

- 25%
Ổ cắm gắn nổi kín nước PCE F1132-6
Ổ cắm gắn nổi kín nước PCE F1132-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 305.250 VNĐ

Giá cũ: 407.000 VNĐ

- 25%
Ổ cắm nối kín nước PCE F235-6
Ổ cắm nối kín nước PCE F235-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 697.500 VNĐ

Giá cũ: 930.000 VNĐ

- 25%
Ổ cắm nối kín nước PCE F2252-6
Ổ cắm nối kín nước PCE F2252-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 333.750 VNĐ

Giá cũ: 445.000 VNĐ

- 25%
Ổ cắm nối kín nước PCE F2152-6
Ổ cắm nối kín nước PCE F2152-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 292.500 VNĐ

Giá cũ: 390.000 VNĐ

- 25%
Ổ cắm gắn âm không kín nước dạng nghiêng PCE F425-6
Ổ cắm gắn âm không kín nước dạng nghiêng PCE F425-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 221.250 VNĐ

Giá cũ: 295.000 VNĐ

- 25%
Ổ cắm gắn âm không kín nước dạng nghiêng PCE F415-6
Ổ cắm gắn âm không kín nước dạng nghiêng PCE F415-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 154.500 VNĐ

Giá cũ: 206.000 VNĐ

- 25%
Ổ cắm gắn âm không kín nước dạng thẳng PCE F315-6
Ổ cắm gắn âm không kín nước dạng thẳng PCE F315-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 123.750 VNĐ

Giá cũ: 165.000 VNĐ

- 25%
Ổ cắm gắn âm không kín nước dạng thẳng PCE F325-6
Ổ cắm gắn âm không kín nước dạng thẳng PCE F325-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 155.250 VNĐ

Giá cũ: 207.000 VNĐ

- 25%
Ổ cắm nối không kín nước PCE F225-6
Ổ cắm nối không kín nước PCE F225-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 166.500 VNĐ

Giá cũ: 222.000 VNĐ

- 25%
Ổ cắm nối không kín nước PCE F215-6
Ổ cắm nối không kín nước PCE F215-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 116.250 VNĐ

Giá cũ: 155.000 VNĐ

- 25%
Ổ cắm âm Schuko 2P+E, 16A, F105-OB
Ổ cắm âm Schuko 2P+E, 16A, F105-OB

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 51.000 VNĐ

Giá cũ: 68.000 VNĐ

- 25%
Ổ cắm nối loại không kín nước F2510-S
Ổ cắm nối loại không kín nước F2510-S

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 61.500 VNĐ

Giá cũ: 82.000 VNĐ

- 25%
Phích cắm công nghiệp F0511-S
Phích cắm công nghiệp F0511-S

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 60.750 VNĐ

Giá cũ: 81.000 VNĐ

- 25%
Phích cắm nối kín nước F0132-6
Phích cắm nối kín nước F0132-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 198.750 VNĐ

Giá cũ: 265.000 VNĐ

- 25%
Ổ cắm chia 3 PCE F9430401
Ổ cắm chia 3 PCE F9430401

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 750.000 VNĐ

Giá cũ: 1.000.000 VNĐ

- 25%
Ổ cắm gắn nổi không kín nước (IP44) F113-6
Ổ cắm gắn nổi không kín nước (IP44) F113-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 101.250 VNĐ

Giá cũ: 135.000 VNĐ

- 25%
Ổ CẮM GẮN ÂM LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC DẠNG THẲNG (IP44) F313-6
Ổ CẮM GẮN ÂM LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC DẠNG THẲNG (IP44) F313-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 105.000 VNĐ

Giá cũ: 140.000 VNĐ

- 25%
Ổ cắm gắn âm thẳng không kín nước(IP44) F314-6
Ổ cắm gắn âm thẳng không kín nước(IP44) F314-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 117.000 VNĐ

Giá cũ: 156.000 VNĐ

- 25%
Ổ cắm gắn âm không kín nước dạng thẳng(IP44) F323-6
Ổ cắm gắn âm không kín nước dạng thẳng(IP44) F323-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 131.250 VNĐ

Giá cũ: 175.000 VNĐ

- 25%
Ổ cắm gắn âm không kín nước dạng thẳng(IP44) F324-6
Ổ cắm gắn âm không kín nước dạng thẳng(IP44) F324-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 135.000 VNĐ

Giá cũ: 180.000 VNĐ

- 25%
Ổ cắm gắn âm nghiêng không kín nước(IP44) F423-6
Ổ cắm gắn âm nghiêng không kín nước(IP44) F423-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 183.750 VNĐ

Giá cũ: 245.000 VNĐ

- 25%
Ổ cắm gắn âm nghiêng không kín nước(IP44) F424-6
Ổ cắm gắn âm nghiêng không kín nước(IP44) F424-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 202.500 VNĐ

Giá cũ: 270.000 VNĐ

- 25%
Phích cắm di động kín nước(IP67) F033-6
Phích cắm di động kín nước(IP67) F033-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 555.000 VNĐ

Giá cũ: 740.000 VNĐ

- 25%
Phích cắm di động kín nước(IP67) F043-6
Phích cắm di động kín nước(IP67) F043-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 1.065.000 VNĐ

Giá cũ: 1.420.000 VNĐ

- 25%
Ổ CẮM NỐI LOẠI KÍN NƯỚC (IP67 ) F2132-6
Ổ CẮM NỐI LOẠI KÍN NƯỚC (IP67 ) F2132-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 210.000 VNĐ

Giá cũ: 280.000 VNĐ

- 25%
Ổ CẮM NỐI LOẠI KÍN NƯỚC (IP67 ) F2142-6
Ổ CẮM NỐI LOẠI KÍN NƯỚC (IP67 ) F2142-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 232.500 VNĐ

Giá cũ: 310.000 VNĐ

- 25%
Ổ CẮM NỐI LOẠI KÍN NƯỚC (IP67 ) F2232-6
Ổ CẮM NỐI LOẠI KÍN NƯỚC (IP67 ) F2232-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 300.000 VNĐ

Giá cũ: 400.000 VNĐ

- 25%
Ổ CẮM NỐI LOẠI KÍN NƯỚC (IP67 ) F2242-6
Ổ CẮM NỐI LOẠI KÍN NƯỚC (IP67 ) F2242-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 307.500 VNĐ

Giá cũ: 410.000 VNĐ

- 25%
Ổ cắm di động kín nước(IP67) F233-6
Ổ cắm di động kín nước(IP67) F233-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 667.500 VNĐ

Giá cũ: 890.000 VNĐ

- 25%
Ổ cắm di động kín nước(IP67) F234-6
Ổ cắm di động kín nước(IP67) F234-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 682.500 VNĐ

Giá cũ: 910.000 VNĐ

- 25%
Ổ cắm gắn nổi kín nước (IP67) F133-6
Ổ cắm gắn nổi kín nước (IP67) F133-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 735.000 VNĐ

Giá cũ: 980.000 VNĐ

- 25%
Ổ cắm gắn nổi kín nước (IP67) F135-6
Ổ cắm gắn nổi kín nước (IP67) F135-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 885.000 VNĐ

Giá cũ: 1.180.000 VNĐ

- 25%
Ổ cắm gắn nổi kín nước (IP67) F143-6
Ổ cắm gắn nổi kín nước (IP67) F143-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 1.800.000 VNĐ

Giá cũ: 2.400.000 VNĐ

- 25%
Ổ cắm gắn nổi kín nước (IP67) F144-6
Ổ cắm gắn nổi kín nước (IP67) F144-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 1.912.500 VNĐ

Giá cũ: 2.550.000 VNĐ

- 25%
Phích cắm di động không kín nước(IP44) F024-6
Phích cắm di động không kín nước(IP44) F024-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng


Giá mới: 99.000 VNĐ

Giá cũ: 132.000 VNĐ

- 25%
Ổ cắm công nghiệp PCE kèm công tắc kín nước F75252-6
Ổ cắm công nghiệp PCE kèm công tắc kín nước F75252-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng


Giá mới: 2.302.500 VNĐ

Giá cũ: 3.070.000 VNĐ

- 25%
Ổ cắm công nghiệp PCE kèm công tắc kín nước F61252-6
Ổ cắm công nghiệp PCE kèm công tắc kín nước F61252-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng


Giá mới: 1.342.500 VNĐ

Giá cũ: 1.790.000 VNĐ

- 25%
Ổ cắm công nghiệp PCE kèm công tắc kín nước F61132-6
Ổ cắm công nghiệp PCE kèm công tắc kín nước F61132-6

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng


Giá mới: 1.200.000 VNĐ

Giá cũ: 1.600.000 VNĐ

- 25%
Ổ CẮM NỐI LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) F9432000
Ổ CẮM NỐI LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) F9432000

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 877.500 VNĐ

Giá cũ: 1.170.000 VNĐ

- 25%
PHÍCH CẮM DI ĐỘNG 3 PHA KHÔNG KÍN NƯỚC F0511-SR
PHÍCH CẮM DI ĐỘNG 3 PHA KHÔNG KÍN NƯỚC F0511-SR

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 60.750 VNĐ

Giá cũ: 81.000 VNĐ

- 25%
PHÍCH CẮM DI ĐỘNG 3 PHA KHÔNG KÍN NƯỚC F0512-SR
PHÍCH CẮM DI ĐỘNG 3 PHA KHÔNG KÍN NƯỚC F0512-SR

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 84.750 VNĐ

Giá cũ: 113.000 VNĐ

- 25%
Ổ CẮM ÂM CÓ NẮP 3 PHA KHÔNG KÍN NƯỚC F1050-0B
Ổ CẮM ÂM CÓ NẮP 3 PHA KHÔNG KÍN NƯỚC F1050-0B

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 51.000 VNĐ

Giá cũ: 68.000 VNĐ

- 25%
Ổ CẮM DI ĐỘNG 3 PHA KHÔNG KÍN NƯỚC F2510-SR
Ổ CẮM DI ĐỘNG 3 PHA KHÔNG KÍN NƯỚC F2510-SR

Hãng sản xuất: PCE

Xuất xứ: Austria
Bảo hành 12 tháng

Giá mới: 87.000 VNĐ

Giá cũ: 116.000 VNĐ

- 25%
Giỏ hàng của bạn
Sản phẩm trong giỏ: 0.
Tổng giá trị: 0 VNĐ
Sản phẩm khuyến mại
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Khang 02837010089 Mr Khang
Ms Huyền 02437197139 Ms Huyền
0945332980
0989310979
0902303733
Lên đầu trang