Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Khang 02837010089 Mr Khang
Ms Huyền 02437197139 Ms Huyền
0945332980
0989310979
0902303733
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 43
   Truy cập trong ngày : 0
   Tổng số truy cập : 8336737
Quạt thông gió Panasonic
Quạt thông gió cấp khí tươi Panasonic FV12NS3
Quạt thông gió cấp khí tươi Panasonic FV12NS3

Hãng sản xuất: PANASONIC

Bảo hành 12 tháng
Miễn phí vận chuyển nội thành

Giá mới: 2.065.000 VNĐ

Giá cũ: 2.950.000 VNĐ

- 30%
Quạt thông gió cấp khí tươi Panasonic FV15NS3
Quạt thông gió cấp khí tươi Panasonic FV15NS3

Hãng sản xuất: PANASONIC

Bảo hành 12 tháng
Miễn phí vận chuyển nội thành

Giá mới: 2.730.000 VNĐ

Giá cũ: 3.900.000 VNĐ

- 30%
Quạt thông gió cấp khí tươi Panasonic FV18NS3
Quạt thông gió cấp khí tươi Panasonic FV18NS3

Hãng sản xuất: PANASONIC

Bảo hành 12 tháng
Miễn phí vận chuyển nội thành

Giá mới: 3.255.000 VNĐ

Giá cũ: 4.650.000 VNĐ

- 30%
Quạt thông gió cấp khí tươi Panasonic FV18NF3
Quạt thông gió cấp khí tươi Panasonic FV18NF3

Hãng sản xuất: PANASONIC

Bảo hành 12 tháng
Miễn phí vận chuyển nội thành

Giá mới: 3.955.000 VNĐ

Giá cũ: 5.650.000 VNĐ

- 30%
Quạt thông gió cấp khí tươi Panasonic FV20NS3
Quạt thông gió cấp khí tươi Panasonic FV20NS3

Hãng sản xuất: PANASONIC

Bảo hành 12 tháng
Miễn phí vận chuyển nội thành

Giá mới: 4.893.000 VNĐ

Giá cũ: 6.990.000 VNĐ

- 30%
Quạt hút công nghiệp Panasonic FV25GS4
Quạt hút công nghiệp Panasonic FV25GS4

Hãng sản xuất: PANASONIC

Xuất xứ: Panasonic
Bảo hành 12 tháng
Miễn phí vận chuyển nội thành

Giá mới: 2.980.000 VNĐ

Giá cũ: 4.450.000 VNĐ

- 33%
Quạt hút công nghiệp Panasonic FV30GS4
Quạt hút công nghiệp Panasonic FV30GS4

Hãng sản xuất: PANASONIC

Xuất xứ: Panasonic
Bảo hành 12 tháng
Miễn phí vận chuyển nội thành

Giá mới: 4.120.000 VNĐ

Giá cũ: 6.150.000 VNĐ

- 33%
Quạt hút công nghiệp Panasonic FV35GS4
Quạt hút công nghiệp Panasonic FV35GS4

Hãng sản xuất: PANASONIC

Xuất xứ: Panasonic
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng
Miễn phí vận chuyển nội thành

Giá mới: 5.058.000 VNĐ

Giá cũ: 7.550.000 VNĐ

- 33%
Quạt hút công nghiệp Panasonic FV40GS4
Quạt hút công nghiệp Panasonic FV40GS4

Hãng sản xuất: PANASONIC

Xuất xứ: Panasonic
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng
Miễn phí vận chuyển nội thành

Giá mới: 6.432.000 VNĐ

Giá cũ: 9.600.000 VNĐ

- 33%
Quạt hút công nghiệp Panasonic FV45GS4
Quạt hút công nghiệp Panasonic FV45GS4

Hãng sản xuất: PANASONIC

Xuất xứ: Japan
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng
Miễn phí vận chuyển nội thành

Giá mới: 10.519.000 VNĐ

Giá cũ: 15.700.000 VNĐ

- 33%
Quạt thông gió cấp khí tươi Panasonic FV25NS3
Quạt thông gió cấp khí tươi Panasonic FV25NS3

Hãng sản xuất: PANASONIC

Bảo hành 12 tháng
Miễn phí vận chuyển nội thành

Giá mới: 7.910.000 VNĐ

Giá cũ: 11.300.000 VNĐ

- 30%
Quạt hút âm trần panasonic FV-38CH8
Quạt hút âm trần panasonic FV-38CH8

Hãng sản xuất: PANASONIC

Xuất xứ: Panasonic
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 6.030.000 VNĐ

Giá cũ: 9.000.000 VNĐ

- 33%
Quạt thông gió hút trần Panasonic FV-20CUT1
Quạt thông gió hút trần Panasonic FV-20CUT1

Hãng sản xuất: PANASONIC

Xuất xứ: Thái lan
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 623.000 VNĐ

Giá cũ: 890.000 VNĐ

- 30%
Quạt hút âm trần Panasonic FV-17CU8
Quạt hút âm trần Panasonic FV-17CU8

Hãng sản xuất: PANASONIC

Xuất xứ: Thái lan
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 1.540.000 VNĐ

Giá cũ: 2.305.000 VNĐ

- 33%
Quạt hút âm trần Panasonic FV-24CU8
Quạt hút âm trần Panasonic FV-24CU8

Hãng sản xuất: PANASONIC

Xuất xứ: Thái lan
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 1.920.000 VNĐ

Giá cũ: 2.860.000 VNĐ

- 32%
Quạt hút âm trần Panasonic FV-24CD8
Quạt hút âm trần Panasonic FV-24CD8

Hãng sản xuất: PANASONIC

Xuất xứ: Thái lan
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 1.970.000 VNĐ

Giá cũ: 2.950.000 VNĐ

- 33%
Quạt hút âm trần Panasonic FV-24CH8
Quạt hút âm trần Panasonic FV-24CH8

Hãng sản xuất: PANASONIC

Xuất xứ: Thái lan
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 2.070.000 VNĐ

Giá cũ: 3.095.000 VNĐ

- 33%
Quạt hút âm trần panasonic FV-24JA2
Quạt hút âm trần panasonic FV-24JA2

Hãng sản xuất: PANASONIC

Xuất xứ: Thái lan
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 3.045.000 VNĐ

Giá cũ: 4.350.000 VNĐ

- 30%
Quạt hút âm trần panasonic FV-24JR2
Quạt hút âm trần panasonic FV-24JR2

Hãng sản xuất: PANASONIC

Xuất xứ: Panasonic
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 3.500.000 VNĐ

Giá cũ: 5.000.000 VNĐ

- 30%
Quạt hút âm trần panasonic FV-27CH9
Quạt hút âm trần panasonic FV-27CH9

Hãng sản xuất: PANASONIC

Xuất xứ: Panasonic
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 3.048.000 VNĐ

Giá cũ: 4.550.000 VNĐ

- 33%
Quạt hút âm trần panasonic FV-32CD9
Quạt hút âm trần panasonic FV-32CD9

Hãng sản xuất: PANASONIC

Xuất xứ: Panasonic
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 4.087.000 VNĐ

Giá cũ: 6.100.000 VNĐ

- 33%
Quạt hút âm trần panasonic FV-32CH9
Quạt hút âm trần panasonic FV-32CH9

Hãng sản xuất: PANASONIC

Xuất xứ: Panasonic
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 4.455.000 VNĐ

Giá cũ: 6.650.000 VNĐ

- 33%
Quạt hút âm trần panasonic FV-38CD8
Quạt hút âm trần panasonic FV-38CD8

Hãng sản xuất: PANASONIC

Xuất xứ: Panasonic
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 5.560.000 VNĐ

Giá cũ: 8.300.000 VNĐ

- 33%
Quạt hút gắn tường nhà bếp Panasonic FV-25AUF1
Quạt hút gắn tường nhà bếp Panasonic FV-25AUF1

Hãng sản xuất: PANASONIC

Xuất xứ: Thái lan
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 1.057.000 VNĐ

Giá cũ: 1.510.000 VNĐ

- 30%
Quạt hút dành riêng cho phòng tắm FV-10BAT1
Quạt hút dành riêng cho phòng tắm FV-10BAT1

Hãng sản xuất: PANASONIC

Xuất xứ: Thái lan
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 1.400.000 VNĐ

Giá cũ: 2.000.000 VNĐ

- 30%
Quạt thông gió nhà tắm Panasonic FV-15EGS1
Quạt thông gió nhà tắm Panasonic FV-15EGS1

Hãng sản xuất: PANASONIC

Xuất xứ: Thái lan
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 650.000 VNĐ

Giá cũ: 910.000 VNĐ

- 28%
Quạt hút gắn tường Pana sonic FV-20AL9
Quạt hút gắn tường Pana sonic FV-20AL9

Hãng sản xuất: PANASONIC

Xuất xứ: Thái lan
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 700.000 VNĐ

Giá cũ: 100.000 VNĐ

Quạt hút gắn tường Panasonic FV-20RL7
Quạt hút gắn tường Panasonic FV-20RL7

Hãng sản xuất: PANASONIC

Xuất xứ: Thái lan
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 1.120.000 VNĐ

Giá cũ: 1.600.000 VNĐ

- 30%
Quạt hút gắn tường Pana sonic FV-25AL9
Quạt hút gắn tường Pana sonic FV-25AL9

Hãng sản xuất: PANASONIC

Xuất xứ: Thái lan
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 770.000 VNĐ

Giá cũ: 1.105.000 VNĐ

- 30%
Quạt hút gắn tường Panasonic FV-25RL7
Quạt hút gắn tường Panasonic FV-25RL7

Hãng sản xuất: PANASONIC

Xuất xứ: Thái lan
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 1.370.000 VNĐ

Giá cũ: 1.960.000 VNĐ

- 30%
Quạt hút gắn tường Panasonic FV-30RL6
Quạt hút gắn tường Panasonic FV-30RL6

Hãng sản xuất: PANASONIC

Xuất xứ: Thái lan
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 1.610.000 VNĐ

Giá cũ: 2.300.000 VNĐ

- 30%
Quạt hút gắn tường Panasonic FV-30AL7
Quạt hút gắn tường Panasonic FV-30AL7

Hãng sản xuất: PANASONIC

Xuất xứ: Thái lan
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 1.550.000 VNĐ

Giá cũ: 2.220.000 VNĐ

- 30%
Quạt hút gắn tường Panasonic FV-20AU9
Quạt hút gắn tường Panasonic FV-20AU9

Hãng sản xuất: PANASONIC

Xuất xứ: Thái lan
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 560.000 VNĐ

Giá cũ: 800.000 VNĐ

- 30%
Quạt hút gắn tường Panasonic FV-25AU9
Quạt hút gắn tường Panasonic FV-25AU9

Hãng sản xuất: PANASONIC

Xuất xứ: Thái lan
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 630.000 VNĐ

Giá cũ: 905.000 VNĐ

- 30%
Quạt hút gắn tường Panasonic FV-30AU9
Quạt hút gắn tường Panasonic FV-30AU9

Hãng sản xuất: PANASONIC

Xuất xứ: Thái lan
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 1.029.000 VNĐ

Giá cũ: 1.470.000 VNĐ

- 30%
Quạt hút gắn tường nhà tắm Panasonic FV-10EGS1
Quạt hút gắn tường nhà tắm Panasonic FV-10EGS1

Hãng sản xuất: PANASONIC

Xuất xứ: Thái lan
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng còn hàng

Giá mới: 540.000 VNĐ

Giá cũ: 770.000 VNĐ

- 29%
Giỏ hàng của bạn
Sản phẩm trong giỏ: 0.
Tổng giá trị: 0 VNĐ
Sản phẩm khuyến mại
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Khang 02837010089 Mr Khang
Ms Huyền 02437197139 Ms Huyền
0945332980
0989310979
0902303733
Lên đầu trang